Firma Southwestern została założona w 1855 roku w USA w stanie Tennesse. Początkowo była to firma wydawnicza,ale obecnie jest to ogromna korporacja z ponad 10 firmami. Jedna z firm oferuje studentom z całego świata uczestnictwo w programie, w którym uczą się sprzedaży i zarządzania.

Program ten rozpoczął się w 1868 roku, gdy firma Southwestern zatrudniła pierwszego studenta, aby sprzedawał książki od drzwi do drzwi. Obecnie studenci sprzedają książki edukacyjne oraz strony internetowe dla rodzin z dziećmi.

Screen Shot 2016-01-19 at 7.44.44 PM

Pierwsi studenci z Polski wzięli udział w programie w 2006 roku, ale na większą skalę dopiero od 2012. Z krajów bałtyckich w programie uczestniczy około 500 studentów każdego lata.

Studenci z różnych uniwersytetów z Europy są jednymi z tych, którzy osiągają największe sukcesy.

Na przykład w 2016 roku z ponad 200 uniwersytetów z całego świata w czołówce znalazły się właśnie te europejskie, a nawet i polski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na 15 miejscu.

top